Powiadomienia typu toast

Powiadomienia typu toast

Czym jest powiadomienie push typu toast?

Toast to powiadomienie informujące użytkownika o wydarzeniu, które miało miejsce online, np. zdobycie Osiągnięcia.

Jak wyłączyć powiadomienia typu toast?

Powiadomienia toast (wyskakujące okna powiadomień) na stołach mogą zostać wyłączone poprzez kliknięcie ikony ustawień w obszarze tych powiadomień lub przejście na stronę konta.Wszystkie te notyfikacje są wyłączone domyślnie, co oznacza, że użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia przy stole i w holu.